WebArchiv - archiv českého webu

5. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí. (Žalm 47,2-3)

První čtení: Pláč 3, 24-33

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, vyslyš prosby svého lidu a svou mocnou rukou nás ochraňuj před každým nebezpečím! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 8,7-15

Evangelium: Marek 5,21-43

Verše k obětování: Žalm 30,3-4

Verše k požehnání: Žalm 34,5.12

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás obdarováváš bohatstvím své milosti. Pozdvihni nás k novému životu a připrav si nás na příchod své slávy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 25, 100, 109, 110, 176, 192, 288Josefína Hudcová publikováno: 24.06.2021 08:48 zobrazeno: 359x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus