WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba ke svátku apoštolů Petra a Pavla

„Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mně k službě mezi pohany.“ Ga 2,8

Bože, Pane světa a církve,

ty jsi vedl pozoruhodnými cestami apoštoly Petra a Pavla.

Svěřil jsi jim zvláštní úkol ve tvém lidu.

Dal ses jim v Kristu poznat. Vybavil jsi je vírou a láskou.

Toho, který tě zapřel, jsi upevnil, aby odhodlaně a statečně svědčil o tobě.

Toho, který pronásledoval tvé učedníky, jsi učinil oddaným služebníkem Kristova lidu.

Děkujeme ti, že nám na svých svědcích ukazuješ, jak velká je tvá milost.

I nedokonalé a slabé lidi si použiješ pro své záměry a své úkoly.

Ať tato tvá milost je patrná i na našich životech a na naší službě tobě a tvému království v této době.

Modlíme se za Kristovu církev ve světě a všechny její služebníky a věřící. Prosíme za ty, kterým byl svěřen pastýřský úkol, aby se vždy řídili příkladem Ježíše, našeho dobrého Pastýře, aby hledali, co vede k jednotě a pokoji, aby projevovali v rozhodování moudrost a v jednání lásku, přemáhali sami sebe a nechali se vést tvým Duchem.

Buď tvé jméno vděčné chváleno a slaveno nyní i stále.

Amen.

 

Červen L. P. 2021 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 28.06.2021 09:17 zobrazeno: 231x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus