WebArchiv - archiv českého webu

6. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný. (Žalm 48,2.4)

První čtení: Ezechiel 2,1-5

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, Bože smlouvy, křtem jsi nás povolal zvěstovat příchod tvého království. Daruj nám odvahu, jakou jsi dal apoštolům, abychom za každých okolností vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 12,2-10

Evangelium: Marek 6,1-13

Verš k obětování: Žalm 138,2

Verš k požehnání: 115,1

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za podíl na svatém tajemství chleba a kalicha. Dej, ať neselháváme ve službě tvému slovu a radujeme se z toho, že sis nás vyvolil za své

svědky! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 4, 66, 9, 71, 312Josefína Hudcová publikováno: 29.06.2021 01:50 zobrazeno: 487x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus