WebArchiv - archiv českého webu

10. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. (Žalm 34, 2-3) 

První čtení: Exodus 16, 2-4.9-15 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III): 

2. Abychom našim bližním skutkem, slovem i modlitbou pomáhali, modleme se k Hospodinu.

 3. Abychom obavám nepodléhali a s nadějí k budoucnosti hleděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, ve své lásce nám předkládáš dobré dary, my si je s díky rozdělujeme a jsme jimi nasyceni. Naplň nás a všechny potřebné pravým životem, který přichází jedině od tebe! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Druhé čtení: Efezským 4, 1-7.11-16 

Evangelium: Jan 6, 26-35 

Verš k obětování: Žalm 70, 5 

Verš k požehnání: Matouš 4, 4 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dal jsi nám podíl na tajemství těla a krve Kristovy. Dej, ať všichni, kdo okusili chléb života a kalich spásy, žijí s tebou navěky! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

 Vhodné písně: 122, 12, 283, 285, 177Klára Břeňová publikováno: 30.07.2021 10:46 zobrazeno: 246x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus