WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav při otevření „Husovy branky“ v Husinci

Vážená paní starostko, vážení zástupci církví, vážení přítomní, sestry a bratři!

Chtěl bych se s vámi podělit o tři pohledy na „Husovu branku“, kterou dnes slavnostně po jejím dokončení otevíráte.

První pohled je historický, druhý biblický a třetí ekumenický.

Název „Husova branka“ není ničím novým, ale má svůj původ hluboko v historii. V Karolinu v Praze je starobylý gotický portál, který se takto označuje. Jedná se o boční vchod, kterým se přichází do velké auly. Tímto vstupem procházel Hus jako učitel a rektor. Vzhledem k respektu a váženosti vůči jeho osobě se takto tento vstup nazývá doposud.

Druhý – biblický význam je dán tím, že Hus mluvil o těsné bráně a úzké cestě, které vedou k životu, jak je to řečeno v Matoušově i Lukášově evangeliu (Mt 7,13-14; L 13,25). S tímto důrazem se setkáváme například v jeho spise O církvi i v jeho známé modlitbě, a také v kázání na 10. kapitolu Janova evangelia, kde se Ježíš obrazně označuje dveřmi, vstupem k životu v plnosti (J 10,9). Brána tak připomíná náročnou úzkou cestu, kterou si zvolil Jan Hus, aby dostál autoritě Ježíše i svému svědomí.

Brána chrání, ale současně umožňuje přístup a spojuje dříve uzavřené a oddělené prostory. Otevření nového vchodu je tedy také výrazem ekumenického propojení. Ve sboru Církve bratrské se koná každoročně v červencovém čase bohoslužba, která má ekumenický charakter. Po ní se jde do Husova domku a do světničky. Nový vstup je výrazem toho, že Hus je tím, kdo nás propojuje svým křesťanským i všelidským odkazem.

Děkuji dárcům i zhotovitelům a srdečně všechny zdravím.

 

                                                                                                    Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

 

Dovolím si připojit modlitbu:

Bože, děkujeme ti za tvého svědka Mistra Jana z Husince, který mnohým otevíral bránu tvého slova.

Ukazoval svým kázáním i příkladem k těsné bráně a úzké cestě, vedoucí k životu.

Ať dokážeme hledat nové přístupy k Husovu odkazu a nové cesty k jeho přibližování mnohým lidem i dnes.

Ať překonáváme bariéry odcizení mezi námi a hledáme to, co nás propojuje a sbližuje v křesťanské a lidské vzájemnosti.

Ať tato brána je svědectvím naší společné víry, naděje a lásky. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 03.08.2021 01:09 zobrazeno: 184x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus