WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba patriarchy při instalaci

Bože, děkuji ti, že jsi mě v mém životě vedl rozmanitými a někdy složitými cestami a přivedl až k tomuto dni, kdy mě povoláváš k nové službě v Církvi československé husitské.

V uplynulých letech jsem mohl zakusit mnohou tvoji nezaslouženou milost a poznávat, že tvoje láska v Kristu byla a je s námi.

Předstupuji před tebe dnes s obavou, zda budu schopen naplňovat důvěru sester a bratří, zda budu moci nést všechno to, co se ode mě očekává v mé službě.

Bože, před tebe přicházím s prosbou o tvou milost, přízeň a shovívavost.

Uvědomuji si, že bez tebe a tvého přispění nemohu nic dobrého a prospěšného přinést pro tvůj lid.

Prosím tě za všechny křesťany a celý tvůj putující lid, který vedeš ke svému zaslíbenému království.

Prosím tě za Církev československou husitskou, abys ji svým Duchem vedl, naplňoval a obnovoval.

Ty jsi milosrdný a shovívavý, neboť nalomenou třtinu nedolomíš a doutnající knot neuhasíš (Mt 12,20).

Sešli své světlo tam, kde ubývá, kde se ztrácí a kde v lidských srdcích chybí. A vlij nový život tam, kde se rozmáhá spánek a projevuje se odcizenost vůči tobě. Buď s námi – i z našeho lidského pohledu v bezvýchodných situacích a v naší ztracenosti, neboť ty činíš všechno nové (Zj 21,5) a i v nejhlubších temnotách vzchází přímým světlo (Ž 112,4).

Děkuji ti za vše, co se s tvou pomocí v naší církvi podařilo a co nese dotek tvého požehnání.

Dej nám sílu vést vytrvale duchovní boj o tvoji pravdu a přemáhat zlo dobrem z tebe a mocí Kristovy lásky.

Děkuji ti, že tuto službu patriarchy mohu přijmout ve významný den Mistra Jana Husa, kazatele tvého slova a tvého svědka.

Vyznávám spolu s apoštolem Pavlem a Mistrem Janem, že Kristus je pravou a jedinou hlavou tvé církve (Ef 1,22). A jeho máme napodobovat v pokoře a tichosti, skromnosti a ryzosti, službě a trpělivosti.

A prosím Husovými slovy: Přispěj malému stádci, aby tě nezrazovalo, ale úzkou cestou tě následovalo až do konce – dovršení všeho ve tvém království.

Tvá láska v Kristu, která s námi byla v minulých dobách, ať je s námi i nadále a zůstane s námi na věky. Amen.

 

Červenec L. P. 2021Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 03.08.2021 01:20 zobrazeno: 277x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus