WebArchiv - archiv českého webu

Z programu správce církve – leden až červenec 2021 /v nouzovém stavu v čase pandemie/

1. 1. 2021 Novoroční ekumenická slavnost ve sboru Slezské církve evangelické a. v. v Návsí u Jablunkova s přímým přenosem ČT

3. 1. 2021 Účast na bohoslužbě v náboženské obci Řevnice

4. 1. 2021 Bohoslužba k začátku roku v ústředí CČSH

6. 1. 2021 Jednání se zástupkyní Benevity s. r. o.

8. 1. 2021 Biskupská rada   ZRUŠENO

                 a bohoslužba k 101. výročí vzniku církve v Olomouci ZRUŠENO

9. 1. 2021 Bohoslužba v kostele sv. Mikuláše v Praze k 101. výročí CČSH, online

12. 1. 2021 Přednášky na Husově institutu teologických studií, online                            

16. 1. 2021 Bohoslužba se vzpomínkou na Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1

16. 1. 2021 Bohoslužba s pověřením superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové v Emauzích   ZRUŠENO

18. 1. 2021 Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v modlitebně Církve bratrské v Praze na Žižkově, online bez účasti veřejnosti

3. 2. 2021 Připomínka 600 let od smrti husitských bojovníků v Chotěboři

9. 2. 2021 Jednání metodiků náboženství a duchovní péče, online

12. 2. 2021 Biskupská rada v Olomouci  ZRUŠENO

16. 2. 2021 Zkoušky v Roháčově ul. – 2. ročník HITS

22. 2. 2021 Pobožnost k začátku postního období

23. 2. 2021 Videokonference s biskupy

25. 2. 2021 Církevní zkušební komise

2. 3. 2021  Videokonference se členy ústřední rady

7. 3. 2021  Bohoslužba slova s připomenutím T. G. Masaryka k 171. výročí jeho narození v kostele CČSH v Praze 6 – Dejvicích

                 Položení květiny u pomníku TGM na Bachmačském náměstí

 8. 3. 2021 Natáčení Chvíle s Biblí a kytarou

15. 3. 2021 Řídící výbor ERC probíhal online

16. 3. 2021 Konference „Víra a lesy“ online

21. 3. 2021 Bohoslužba v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích  ZRUŠENO

24. 3. 2021 Práce ve Škodějově

30. 3. 2021 Práce ve Škodějově

2. 4. 2021 Pašijová pobožnost na Velký pátek v kostele sv. Václava v Praze 2 – Nové Město  

4. 4. 2021 Bohoslužba na Boží hod velikonoční v náboženské obci Praha 6 – Dejvice s vystavením obrazů Kristova ukřižování a křížů

7. 4. 2021 Studentská bohoslužba v náboženské obci Praha 10 - Vinohrady 

8. 4. 2021 Brigáda ve Škodějově  ZRUŠENO

14. 4. 2021 Natáčení Chvíle s Biblí a kytarou

15. 4. 2021 Práce ve Škodějově

16. 4. 2021 Biskupská rada v Olomouci

19. 4. 2021 Natáčení Chvíle s Biblí a kytarou

19. 4. 2021 Jednání se zástupkyní Benevity s. r. o.

20. 4. 2021 Konference metodiků náboženství online

21. 4. 2021 Vědecká rada Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

22. 4. 2021 Bohoslužba ke Dni Země ve Škodějově

25. 4. 2021 Účast na bohoslužbě a shromáždění náboženské obce v Praze 2 – Nové Město

26. 4. 2021 Zkouška studentů Husova institutu teologických studií

29. 4. 2021 Schůzka s pracovníky České televize

29. 4. 2021 Návštěva historika prof. Petra Čorneje u příležitosti 70. narozenin

2. 5. 2021  Účast na bohoslužbě v náboženské obci Řevnice

3. 5. 2021  Návštěva Knihovny Jana Amose Komenského v Jeruzalémské ulici v Praze 1

5. 5. 2021 Natáčení Chvíle s Biblí a kytarou  

 7. 5. 2021 Rozhovor s bohoslovci                 

                 Návštěva výstavy s názvem „Comenius 1592 – 1670“ o J. A. Komenském v Jízdárně Pražského hradu

 9. 5. 2021 Bohoslužba se svátostí kněžského svěcení sestry Marie Truncové v Kostele M. Jana Husa v České Lípě

10. 5. 2021 Církevní zkušební komise

11. 5. 2021 Valné shromáždění České biblické společnosti – online

11. 5. 2021 Natáčení Chvíle s Biblí a kytarou

14. 5. 2021 Biskupská rada v Hradci Králové

15. 5. 2021 Ústřední rada v Praze

18. 5. 2021 Přednášky na Husově institutu teologických studií online

21. 5. 2021 Účast na slavnostní bohoslužbě u příležitosti pověření farářky Mgr. Ivany Procházkové úřadem superintendenta Evangelické církve metodistické a rozloučení s bývalým superintendentem Mgr. Petrem Procházkou v modlitebně v Ječné ulici v Praze

22. 5. 2021 Diecézní shromáždění s představením kandidátů na patriarchu CČSH v Olomouci   

24. 5. 2021 Liturgie na Pondělí svatodušní v ústředí

24. 5. 2021 Bohoslužba v kostele sv. Mikuláše v Praze s varhanní hudbou

25. 5. 2021 Setkání metodiků náboženství online   

26. 5. 2021 Porada k přípravě sněmu s Mgr. Janou Krajčiříkovou a Mgr. A. Ptáčkem

26. 5. 2021 Studentská bohoslužbě s představením tří nových bohoslovců v Husově sboru v Praze 10 – Vinohradech

27. 5. 2021 Práce ve Škodějově

30. 5. 2021 Bohoslužba v náboženské obci Praha 2 – Nové Město

2. 6. 2021  Jednání na radnici v Opavě a prohlídka kulturního domu s loutkovým divadlem vráceného v restituci

5. 6. 2021 Diecézní shromáždění s volbou pražského biskupa a představení kandidátů na patriarchu CČSH v Husově sboru v Praze 10 -Vinohradech                                                        

9. 6. 2021  Práce ve Škodějově

10. 6. 2021 Vernisáž výstavy o husitství „Zapomenuté a polozapomenuté události roku 1421“ v náboženské obci Praha 2 – Nové Město

10. 6. 2021 Ukládání urny br. faráře a básníka Zdeňka Svobody v kolumbáriu Husova sboru v Praze 10 – Vinohrady   

12. 6. 2021 Slavnostní bohoslužba u lesní kaple Dr. K. Farského a odhalení pamětní desky v místech jeho rodného domu ve Škodějově;

                  Připomenutí života a služby sestry farářky Lady Prokůpkové    

14. 6. 2021 Pobožnost s připomínkou patriarchů v Husově sboru v Dejvicích

14. 6. 2021 Porada k přípravě sněmu

14. 6. 2021 Setkání s fotografem Karlem Cudlínem

16. 6. 2021 Vědecká rada HTF UK

17. 6. 2021 Představení knihy o kardinálu Miloslavu Vlkovi na Arcibiskupství Pražském

17. 6. 2021 Setkání rodiny při úmrtí Mgr. Pavla Wienera

19. 6. 2021 Volební sněm   

20. 6. 2021 Vzpomínková akce k 400. výročí popravy 27 českých pánů s přednáškou Miroslava Houšky v kostele Jana Křtitele Na Prádle v Praze 1 – Malá Strana

21. 6. 2021 Pietní shromáždění u příležitosti 400. výročí popravy 27 představitelů stavovského odboje s představením potomků představitelů odboje a varhanním koncertem v kostele sv. Mikuláše a ekumenická modlitba na Staroměstském náměstí

23. 6. 2021 Řídící výbor ERC online 

24. 6. 2021 Setkání liturgistů na ETF UK

24. 6. 2021 Účast na prezentaci renovovaných prostor v náboženské obci Praha 9 – Hloubětíně

27. 6. 2021 Komentovaná procházka na hřbitově na Vyšehradě

27. 6. 2021 Bohoslužba v náboženské obci Praha 2 – Nové Město

30. 6. 2021 Setkání k narozeninám se zaměstnanci úřadu

1. 7. 2021  Rozloučení s dr. Borisem Kobrlem v kostele Jana Křtitele Na Prádle v Praze 1 – Malé Straně

5. 7. 2021 Bohoslužba v náboženské obci Prachatice

5. 7. 2021 Projev o J. Husovi v Husinci v rámci městských slavností 

6. 7. 2021 Bohoslužba s instalací patriarchy v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 – Staré Město

6. 7. 2021 Slavnostní bohoslužba k 606. výročí mučednické smrti M. Jana Husa v Betlémské kapli v PrazeTomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 06.08.2021 02:43 zobrazeno: 294x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus