WebArchiv - archiv českého webu

14. neděle po svatém Duchu

Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak ponížený,zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá. (Žalm 86,1-2)

První čtení: Deuteronomium 4,1-2.6-9

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom podle zděděné víry každého dne žili a navzájem si odpouštěli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom po chlebu z nebe a kalichu spásy toužili a za ně děkovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, Bože naší síly, bez tebe nejsme než slabá a křehká stvoření. Ochraňuj nás před každým nebezpečím, které na nás útočí zvnějšku, a očišťuj nás od každého zla, které nás znesvěcuje zevnitř. Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Jakubův 1,17-27

Evangelium: Marek 7,1-8.14-15.21-23

Verše k obětování: Žalm 102,16-17

Verš k požehnání: Jakubův 1,18

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, děkujeme ti, žes nás u svého stolu obnovil chlebem života a kalichem spásy. Dej, ať posíleni tímto svatým pokrmem a nápojem prospíváme ve vzájemné lásce a službě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 52, 53, 54, 97, 142, 295, 306Josefína Hudcová publikováno: 30.08.2021 10:30 zobrazeno: 459x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus