WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s chválou za stvoření

„Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí.“ Neh 9,6

Tobě, náš Bože, patří dík a chvála, neboť jsi ve své moudrosti a lásce stvořil vše. Nebesa jsou prostoupena tvou slávou a země nese odlesk tvé moci (Iz 6,3). Zahrnuješ zemi dobrem a vytvořil jsi podmínky pro život těch, kteří na ní společně bydlí. Věnuješ svou pozornost i nejnepatrnějšímu tvoru. V tobě má vše svůj původ i stálý zdroj života. Ty nás všechny živíš (Ž 104,27). Svému slunci necháváš svítit a v jeho záři zraje ovoce, a déšť sesíláš na pole, z nichž člověk získává chléb.

Děkujeme ti, že jsi všemu dal svůj řád, kterým nás chráníš před chaosem a zmarem. Dej nám vážit si tvého stvořitelského díla v zázracích přírody. Uč nás moudře hospodařit tak, aby z darů země měly podíl a užitek všechny tvé děti.

Bože, který chráníš stvoření pokojem (Iz 26,3) a obnovuješ svým Duchem tvář země (Ž 104,30), buď chváleno a velebeno tvé jméno nyní i po věky.

Amen.

 

Srpen 2021  Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 30.08.2021 02:31 zobrazeno: 198x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus