WebArchiv - archiv českého webu

Přímluvy za životní prostředí

Bože, prosíme tě, uč nás větší šetrnosti a ohleduplnosti k našemu přírodnímu prostředí v našem okolí i na celé planetě.

Dej, abychom svým úsilím a jednáním napomáhali k rozmanitosti a plnosti života na naší zemi.

Bože, chraň nás před lehkovážným znečišťováním vzduchu, půdy a vody. Ať lesy a moře nejsou místem skládek odpadu, ale místem pestrého života.

Prosíme tě, aby tam, kde došlo našimi lidskými zásahy ke zničení přírody a zpustošení krajiny, se projevovala tvá milost obnovnou mocí tvého stvoření.

Prosíme za oblasti, které jsou sužovány dlouhodobým suchem, aby tam opět lidé, zvířata i rostliny mohli zakusit životodárný déšť a vláhu.

Prosíme za místa, která jsou vystavena povodním, ničivým bouřím a větrům, požárům a dalším přírodním pohromám, aby jejich následky byly zmírňovány účinnou pomocí a lidskou solidaritou.

Veď nás k tomu, abychom neplýtvali dary přírody, která nám poskytuje hojnou obživu, když jiní mají nedostatek, ale vzbuzuj v nás soucit, štědrost a jejich sdílení s potřebnými.

 

Srpen 2021  Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 30.08.2021 02:33 zobrazeno: 207x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus