WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u příležitosti 90. výročí sboru v Nesvačilech

Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu!“ Ž 81,2

Bože, buď s námi, když se zde setkáváme jako tvůj lid a scházíme se dnes u příležitosti 90. výročí tohoto husitského sboru v Nesvačilech. Děkujeme ti za to, že tento sbor je viditelným dokladem víry našich předků a obohacuje svým vzhledem toto místo a naši zemi. Tato stavba odkazuje k tvému věčnému otcovskému domu v nebesích, který nám zaslíbil tvůj Syn Ježíš a do kterého nám ukazuje svým slovem a příkladem spolehlivě cestu. Děkujeme ti, že tento sbor byl vybudován ke tvé slávě i pro naše lidské setkávání, sdílení vzájemných radostí a těžkostí. Ať je prostorem k zakoušení tvé posvátné blízkosti, Bože, uprostřed tvého lidu. Ať prostor tohoto sboru, jako i mnohé další sbory naší církve, jsou místem, kde vytváříme přívětivé a vlídné prostředí, kam lidé rádi přicházejí, kde zakoušejí moc Kristovy lásky a kde mohou čerpat uprostřed neklidného světa a náročného života novou sílu z tvého slova. Neboť ty dáváš moc a udatnost svému lidu. Požehnán buď, Bože, na věky! Amen.

 

Září 2021              Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 07.09.2021 09:41 zobrazeno: 176x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus