WebArchiv - archiv českého webu

18. neděle po svatém Duchu

Budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sijón, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. (Žalm 102,16-18)

První čtení: Numeri 11,16.24-29

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Abychom v myšlení, slovech i skutcích dobrem a pokojem sloužili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom naše schopnosti a dovednosti pro věc evangelia nasadili, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, tvůj Syn obětoval život, aby nás usmířil s tebou. Daruj nám díl svého svatého Ducha, abychom v jeho moci šířili slávu tvého jména! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Jakubův 5,13-20

Evangelium: Marek 9,38-50

Verše k obětování: Žalm 145,15-16

Verš k požehnání: Filipským 2,8-9

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, upevni jednotu své církve, aby všichni, kdo byli nasyceni svátostným chlebem a kalichem, naplňovali ve svých životech tvou vůli! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 7, 26, 28, 71, 136, 145, 148, 296, 312Josefína Hudcová publikováno: 21.09.2021 09:40 zobrazeno: 361x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus