WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

5. neděle po svatém Duchu

28 ŘÍJ Bohoslužba k výročí republiky v Hradci Králové
10 LIS Den veteránů v chrámu sv. Mikuláše
17 LIS Slavnost světla

 

Pošta @ccsh.cz

Přihlášení do pošty

 

 

22. neděle po svatém Duchu

Vyslyš moje prosby, Hospodine, k tobě o pomoc teď volám, pozvedám své ruce k svatostánku tvé svatyně. (Žalm 28,2)

První čtení: Izajáš 53,4-12

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom pro svou pozemskou vlast hojné duchovní dary vyprošovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom bloudících a hledajících se ujímali a k pravdě je přiváděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, se svou velikou mocí nakládáš k dobru všech lidí na zemi. Utvoř si z nás dobré služebníky přicházejícího království a veď naše touhy, aby směřovaly k plnění tvé vůle! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 5,1-10

Evangelium: Marek 10,35-45

Verše k obětování: Žalm 92,14-15a

Verš k požehnání: Marek 10,45

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, děkujeme ti, žes nás občerstvil přijímáním těla a krve Kristovy. Rozmnož víru v našich srdcích a životech! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 34, 89, 94, 106, 156, 164, 291, 306Josefína Hudcová publikováno: 19.10.2021 11:04 zobrazeno: 546x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus