WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba v místech boje o tvrz Štěnovice před 600 lety

Bože, před tvou tváří míjejí naše dny, roky, staletí i celé věky lidstva, ale ty zůstáváš věčně.

Myslíme dnes na dobu, která je od nás vzdálená šest staletí, kdy v našich předcích se projevovala touha po hlubší víře v tebe a spravedlivější podobě světa, ale současně, kdy neutichaly boje a zemi bolestně poznamenávalo válčení.

V těchto místech v modlitbě myslíme na ty, kteří zde vedli svůj boj a zahynuli při obléhání a dobytí tvrze Štěnovice.

Připomínáme si pobité muže i ženy.

Oni byli osloveni vírou, myšlenkami a statečností Jana Husa, kazatele tvého slova.

Toužili po tvém nepomíjejícím království.

Zde ztratili své životy, aby je mohli opět nalézt ve tvém věčném milosrdenství.

Myslíme na mnohé oběti středověkých válek mezi křesťany, kdy boj za spravedlivou věc překročil svou míru a byl tak dán volný průběh lidské nenávisti a krutosti.

Modlíme se za odpuštění minulých provinění, pokoj a smíření mezi křesťany i za mír a dobro pro všechny lidi na této zemi, vždyť ty jsi Bohem pokoje a lásky!

Dávej nám moudrost a sílu, abychom si osvojovali stále více Kristovo evangelium pravdy a pokoje.

Pomoz nám, abychom stáli na straně spravedlnosti, čelili různým příkořím s vytrvalostí v dobrém, prokazovali soucit a lidskost a vedli zápas zbraněmi Ducha.

Připojme k této vzpomínce na husitské sestry a bratry a prosbě za pokoj a mír i modlitbu krále Davida z žalmu 31.:

„Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!

Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.

Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli“ (Ž 31,2-4).

Amen.

 

Říjen 2021   Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 24.10.2021 04:23 zobrazeno: 141x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus