WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle adventní

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! (Žalm 95, 6-8)

První čtení: Jeremjáš 33, 14-16

Tužby adventní:

2. Abychom vstoupili do společenství s Kristem, který nás nepřichází soudit, ale naopak zachránit, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všichni byli připraveni na Kristův slavný příchod na konci věků, modleme se k Hospodinu. Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože všemohoucí, vzbuď svou sílu a proměň naše srdce, abychom tvůj den vyhlíželi a nástrahám hříchu odolávali! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 3, 9-13

Evangelium: Lukáš 21, 25-36

Verše k obětování: Zacharjáš 1,3

Verš k požehnání: Lukáš 21,8

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, dej, ať v našem jednání projevujeme milosrdenství k trpícímu bližnímu, abychom se důstojně připravili na vánoční oslavu tvé lásky, která mezi nás přišla v Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen.

Vhodné písně: 203, 204, 158Josefína Hudcová publikováno: 24.11.2021 09:11 zobrazeno: 224x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus