WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle adventní

Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. (Izajáš 26,4)

První čtení: Sofonjáš 3,14-20

Tužby adventní:

2. Abychom vstoupili do společenství s Kristem, který nás nepřichází soudit, ale naopak zachránit, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všichni byli připraveni na Kristův slavný příchod na konci věků, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, když se chystáme slavit radostnou památku vtělení a narození tvého Syna, dej, ať se naše srdce obrátí k jeho přikázání lásky! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 4,4-7

Evangelium: Lukáš 3,7-18

Verš k obětování: Izajáš 12,6

Verše k požehnání: Izajáš 45,22

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, dej, ať duchovní posila, kterou jsme přijali ve svátosti večeře Páně, nás otevře k plnějšímu přijetí tvé pravdy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 205, 208, 160Josefína Hudcová publikováno: 08.12.2021 10:15 zobrazeno: 168x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus