WebArchiv - archiv českého webu

Adventní modlitba v čase epidemie

Bože, děkujeme ti za čas adventu, kdy k nám zaznívá hlas proroků a Jana Křtitele, vyzývající nás ke křtu a proměně našich srdcí a životů podle tvé vůle a řádu Kristovy lásky.

Modlíme se za všechny, kteří přijali svátost křtu i za ty, kteří ji přijmou. Prosíme, abys nás jako svůj lid vedl, vzbuzoval v nás živou víru a přivedl nás cestou s Ježíšem do svého království.

Myslíme na ty, kteří nemohou být přítomni v našem společenství, ale jsou nemocní nebo v karanténě. V modlitbě prosíme za zlepšení zdraví našich bližních (jmenovitě) …

Modlíme se za lékaře a zdravotníky, kteří zápasí o zdraví a životy druhých.

Myslíme na ty, kteří se nemohou věnovat své práci z důvodu vyhlášených opatření a jejich úsilí nepřináší výsledek. Prosíme o podporu a pomoc pro strádající a sílu k nesení zkoušek obtížného času.

Děkujeme ti za dobrovolníky a všechny, kteří projevují dobrou vůli a pomáhají tam, kde je potřeba i přes hranice států. Uschopňuj nás navzájem si účinně pomáhat v Kristově lásce, viditelně projevovat lidský soucit a solidaritu.

Buď s námi, obnovuj církev svým Slovem a Duchem a dávej světu mír i světlo naděje. Amen.

 

Prosinec L. P. 2021Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 12.12.2021 02:48 zobrazeno: 389x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus