WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Vánocích

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. (Lukáš 1, 31-33)

První čtení: 1. Samuelova 2, 18-20.26 

Tužby:

2. Aby křesťanské rodiny byly věrným obrazem rodiny našeho Pána Ježíše Krista, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v dětech viděli Boží dary a rozvíjeli je pro Boží království, modleme se k Hospodinu. Modlitba před čtením ze sv. Písem Bože všemohoucí, děkujeme ti za lásku a dobrotu, kterou jsi nás zahrnul ve svém Synu. Sešli do našich srdcí milosrdenství a slitování, abychom na sebe brali břemena jedni druhých a byli si navzájem oporou! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Koloským 3, 12-17 

Evangelium: Lukáš 2, 41-52

Verše k obětování: Žalm 84, 2-3

Verš k požehnání: Lukáš 2, 49 

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, děkujeme ti za sváteční čas, v němž se radujeme z narození tvého Syna. Dej, ať prožijeme vnitřní přerod, abychom ve tvém světle nahlédli, že jsme opravdu tvými dětmi! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 218, 223, 316, 318, 320, 210Klára Břeňová publikováno: 21.12.2021 12:01 zobrazeno: 199x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus