WebArchiv - archiv českého webu

Vigilie Hodu Božího vánočního

Hospodin mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. (Žalm 2, 7)

První čtení: Izajáš 9, 1.5-6 (2.6-7)

Tužby vánoční:

2. Za dar pokoje, který k nám přichází narozením Syna Božího, modleme se k Hospodinu.

3. Za spásu pro všechny, i ty, kteří v Betlémském dítěti svého zachránce nepoznávají, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože všemohoucí, dej, ať světlo vánočního evangelia se odráží v našich skutcích a zapaluje víru v našich srdcích! Svým svatým Duchem nás osviť, ať přijímáme tvé vtělené Slovo, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Titovi 2, 11-14

Evangelium: Lukáš 2, 1-14

Verše k obětování: Žalm 118, 26a.27

Verš k požehnání: Žalm 98, 1

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, dej, ať slavnost narození tvého Syna nás osvobodí od hříchů našeho starého lidství! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 207, 215, 216, 219, 220, 227, 230, 210Klára Břeňová publikováno: 21.12.2021 12:07 zobrazeno: 297x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus