WebArchiv - archiv českého webu

Vánoční modlitba

„Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.“ J 1,10  

Bože, děkujeme ti za poselství Vánoc, o tom že v Ježíši Kristu přicházíš do našeho světa a přinášíš pravý mír a harmonii lásky do našich neklidných srdcí a složitých vztahů mezi námi lidmi. Prosíme tě, ať dokážeme tento dar pokoje a harmonie lásky od tebe přijímat a z tebe čerpat a šířit je jako ti, kteří se nechávají obnovovat novým lidstvím, poznávaném v Ježíšově narození v betlémské stáji uprostřed noci.

Děkujeme ti, Bože, že se Ježíš narodil jako nový Adam, projevující se pravou lidskostí podle tvé vůle. Tíží nás staré lidství plné ješitnosti, zloby a nepřátelství. Prosíme tě, dej, ať své lidství dokážeme s Kristovou milostí a jeho pomocí obnovovat k tvému obrazu, náš Stvořiteli.

Přišel jsi na svět jako světlo světa (J 1,9), které žádné temnoty nemohou pohltit (J 1,5). Myslíme na ty, kteří již nejsou s námi o letošních Vánocích, neboť přešli za hranice tohoto pozemského života. Věříme, že mohou být s tebou, který přinášíš světlo lidským srdcím a pokoj duším na věky.

Narodil ses, Pane, uprostřed přírody a dýchala na tebe zvířata. Dáváš nám svým narozením v jeslích poznat, že celé stvoření je zahrnuto do tvého záměru spásy, nápravy a obnovy. Děkujeme ti za dary přírody a prosíme tě, dávej nám moudrost, abychom dokázali o přírodu pečovat jako věrní správci a dobří pastýři pečující o své ovce. Ať dokážeme napomínat k udržení pestrosti v přírodě a uchování bohatosti životního prostředí, aby se podobal náš svět tvé zahradě v její vzájemnosti a plnosti stvoření.

Buď tobě, Bože, sláva vzdávána jako na výsostech v nebesích, tak i námi lidmi a tvými dětmi v Kristu. A tvůj pokoj ať naplňuje celou zemi a celé tvé stvoření. Amen.

 

Prosinec 2021       Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 07.01.2022 03:51 zobrazeno: 493x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus