WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle po Zjevení - Křtu Páně

Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonal´s veliké věci. Bože, kdo je tobě roven! (Žalm 71,19)

První čtení: Jeremjáš 1,4-10

Tužby:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, ty víš, že pro naši lidskou křehkost sami nemůžeme obstát ve zkouškách života. Pomoz nám šťastně překonat všechny nástrahy zla! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 13,1-13

Evangelium: Lukáš 4,21-30

Verše k obětování: Žalm 71,23-24

Verš k požehnání: Lukáš 4,18

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, prameni všeho dobra, děkujeme ti, žes nás při večeři Páně nasytil nebeským chlebem a kalichem spásy. Dej, ať nás tyto svátostné dary promění tak, aby svět viděl naši víru! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 11, 21, 66, 74, 75, 173, 177, 313Josefína Hudcová publikováno: 27.01.2022 10:21 zobrazeno: 466x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus