WebArchiv - archiv českého webu

Poděkování všem, kteří se přihlásili k Církvi československé husitské při sčítání lidu 2021

Vážené sestry a vážení bratři, milí přátelé,

chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste vyjádřili svoji sounáležitost s Církví československou husitskou při sčítání obyvatel v roce 2021. I přes dobrovolnost vyplnění údaje o náboženství jste svoji víru a vztažnost ke konkrétní církvi tak dali zřetelně najevo.

Uvědomujeme si, že přihlášení se k husitské církvi v tomto čase není ničím samozřejmým. Nás duchovní a všechny, kterým leží na srdci její budoucnost, to zavazuje k tomu, abychom projevovali trvalý pastorační zájem o každého našeho člena. Svým jednáním a úsilím máme napomáhat k lidsky vlídnému a duchovně bohatému prostředí v našich náboženských obcích a v celé naší církvi.

Církev má podle pokynu svého Pána získávat nové učedníky, křtít je a učit pravdě evangelia. Je svojí službou otevřena všem lidem, kteří hledají smysl života a snaží se v něm orientovat. Každý jednotlivý člověk má před Bohem zvláštní a jedinečnou hodnotu.

Naše církev od svého vzniku v roce 1920 procházela jak dobou nadšeného budování náboženských obcí a nových sborů, tak i časem dvou totalit, kdy šlo o uhájení náboženské svobody a samotné existence církve. V posledních třech desetiletích jsme zažívali svobodnější dobu spojenou s mnohými novými možnostmi pro působení církve ve společnosti, ale současně se projevila lhostejnost ke křesťanství, k církvi a duchovním hodnotám a náboženským tradicím.

Ve své existenci a podobě je naše církev určována Ježíšem Kristem – jeho životním příkladem a slovem. V Kristu je náš život i naše budoucnost. Ať nám Bůh pomáhá, abychom byli schopni tento životodárný základ církve lépe a zřetelněji poznávat a společně jsme hledali jeho království.

 

V čase po Zjevení Páně – únor L. P. 2022                         

                                                                                                                          Tomáš Butta

                                                                                                                            patriarcha



Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 03.02.2022 12:42 zobrazeno: 220x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus