WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle po Zjevení - Křtu Páně

Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonal´s veliké věci. Bože, kdo je tobě roven! (Žalm 71,19)

První čtení: Izajáš 6,1-8 (9-13)

Tužby:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, prosíme tě, daruj nám rozum k tomu, abychom konali, co je tobě milé, a oslavovali tě v myšlenkách, slovech i skutcích. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 15,12-20

Evangelium: Lukáš 6,17-26

Verš k obětování (varianta I): Žalm 112,1

Verš k obětování (varianta II): Žalm 1,2

Verš k požehnání: Lukáš, 6,23

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, děkujeme ti za nebeský chléb a kalich spásy, jimiž jsi nás pohostil u svého stolu. Dej, abychom stále toužili po tomto pravém duchovním pokrmu a nápoji! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 114, 101, 136, 151, 289, 290Josefína Hudcová publikováno: 08.02.2022 03:41 zobrazeno: 135x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus