WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s připomenutím kazatele Jana Želivského

Bože, ty jsi skrze Krista – svého Syna vyslal své kazatele do světa, aby nesli poselství o tvém království, a zmocnils‘ je svým Duchem.

Děkujeme ti za kazatele Mistra Jana Husa a mnohé další kazatele, kteří hlásali statečně a horlivě tvé evangelium všem lidem – bohatým i chudým, mocným i poníženým. Děkujeme ti za naše husitské předky kněze i laiky, kteří usilovali o reformu církve a společnosti a vykládali Písmo svaté, aby tak vešlo ve známost tvé slovo a stalo se světlem, které má svítit všem v domě (Mt 5,15).

Myslíme dnes v modlitbě na kazatele Jana Želivského, který působil na Novém Městě Pražském a jehož život byl násilně ukončen.

Uvědomujeme si s bolestí, že v dějinách křesťanství docházelo a dochází k činům a násilnostem, které se nesrovnávají s Ježíšovým přikázáním lásky. Ti, kteří mají usilovat jako bratři o svornost, pokoj a jednotu, staví se proti sobě jako nepřátelé.

Jsme odkázáni jen na tvoji milost a odpuštění v Ježíši Kristu.

Prosíme tě, aby náboženství nebylo zneužíváno k politickým a mocenským cílům, ale vnášelo především do života lidské rodiny pravou úctu k tobě, a pomáhalo utvářet vztahy úcty mezi lidmi, posilovalo vědomí důstojnosti každého člověka a posvátnosti daru života.

Ať Kristův zákon lásky vítězí v lidských srdcích a přemáhá každý hřích, hněv a nenávist.

Dej nám vést statečně a věrně dobrý boj víry a pomoz nám, abychom na prvním místě hledali tvé království a spravedlnost.

Vyslyš nás, když se k tobě modlíme tou modlitbou, kterou se k tobě modlili i naši husitští předci, ale která nás spojuje všechny jako tvoje děti.

OTČE NÁŠ

 

Březen L. P. 2022Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 13.03.2022 05:33 zobrazeno: 135x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus