WebArchiv - archiv českého webu

Přímluvné modlitby v postním čase 2022

Bože, modlíme se za všechny křesťany, za ekumenické společenství církví u nás i ve světě, za Římskokatolickou církev v čase probíhajícího synodálního procesu a dialogu, za papeže Františka, za náboženské představitele a věřící, aby napomáhali vzájemnému porozumění a sbratření lidí, k tobě voláme: Smiluj se, Hospodine.

Myslíme na bolesti našeho světa, předkládáme ti soužení a trápení lidí čelících válce a násilí, prchajících, odloučených a strádajících. Prosíme za ty, kteří pomáhají druhým v ohrožených oblastech. K tobě voláme: Smiluj se, Hospodine.

Modlíme se za představitele Evropy a světa, aby hledali účinný způsob k zamezení a ukončení válečného konfliktu a jeho mírovému řešení a urovnání. Prosíme tě za svobodu, důstojný život a spravedlivý mír pro Ukrajinu. K tobě voláme: Smiluj se, Hospodine.

Veď nás postním časem, abychom dokázali hledět k tobě s nadějí a neztráceli ze zřetele moc tvé lásky v Kristu. K tobě voláme: Smiluj se, Hospodine.

Vyslyš nás, když se k tobě modlíme a obracíme Ježíšovou modlitbou, kterou nás všechny spojuje jako bratry a sestry – děti jednoho nebeského Otce: Otče náš, …

 

Březen L. P. 2022Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 15.03.2022 10:31 zobrazeno: 170x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus