WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle postní

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů. (Izajáš 66,10-11)

První čtení: Jozue 5,9-12

Tužby:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože Vykupiteli, každému z nás se vrací všecko zlé, čeho jsme se dopustili slovem či skutkem. Děkujeme ti, že v nás probouzíš svědomí, abychom svých hříchů litovali. A jestliže svědomí nás trestá, ty nás potěš a odpusť nám! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 5,16-21

Evangelium: Lukáš 15,1-3.11b-32

Verš k obětování: Žalm 13,4-6

Verš k požehnání: Lukáš 15,32

Modlitba k požehnání: Bože Vykupiteli, ačkoli si nezasluhujeme než trest, ty jsi milosrdný – napravuješ nás a zachraňuješ svým slovem a svátostmi. Prosíme tě, naplň naše životy vírou v tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 20, 24, 29, 53, 91, 118, 245Josefína Hudcová publikováno: 23.03.2022 08:42 zobrazeno: 356x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus