WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle postní

Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože. (Žalm 43,1-2)

První čtení: Izajáš 43,16-21

Tužby postní:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože Vykupiteli, dej, ať se v každodenním životě řídíme tvým zákonem a v životě duchovním ať spoléháme na tvou milost! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 3,7-14

Evangelium: Jan 12,1-8

Verše k obětování: Žalm 129,1-2

Verš k požehnání: Jan 11,51-52

Modlitba k požehnání: Bože Vykupiteli, ve svátosti večeře Páně jsme zakusili, že i nám platí tvá zaslíbení věčného života a nebeské hostiny. Posvěť si nás, abychom vydávali svědectví o kříži a vzkříšení tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 58, 59, 163, 244, 176, 180, 187Josefína Hudcová publikováno: 05.04.2022 10:46 zobrazeno: 426x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus