WebArchiv - archiv českého webu

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Aleluja! O život tě prosil; daroval jsi mu jej do nejdelších časů, navěky a navždy. Aleluja! (Žalm 118,17/Žalm 21,5)

První čtení: Skutky 10,34-43

Tužby velikonoční (I):

2. Za milost setkání s Kristem vzkříšeným a oslaveným, modleme se k Hospodinu.

3. Za požehnané stolování s naším Pánem věčně živým, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Nebeský Otče, děkujeme ti za vzkříšení tvého Syna. On porazil naši smrt a pozval nás do věčné blaženosti ve společenství s tebou. Dej, ať se moc jeho zmrtvýchvstání projevuje v našich životech! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 15,19-26

Evangelium: Jan 20,1-18

Verše k obětování: Daniel 12,1.2

Verše k požehnání: 1. Korintským 5,7-8

Modlitba k požehnání: Nebeský Otče, o velikonočních svátcích oslavujeme tvou lásku, kterou jsi prokázal všem lidem, když jsi nás vykoupil křížem a vzkříšením svého Syna. Ochraňuj svou církev zde na zemi a veď ji do nebeské slávy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 250, 252, 257, 331Josefína Hudcová publikováno: 12.04.2022 09:58 zobrazeno: 288x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus