WebArchiv - archiv českého webu

Genius loci a Musica loci kostela sv. Václava na Zderaze

22.04.2022

Otevření výstavy fotografií – „Kostel sv. Václava Na Zderaze očima studentů U3V“,  koncert ke 150. výročí narození Františka Bílka „Genius loci a Musica Loci kostel sv. Václava na Zderaze“ a přednáška Dr. Martina Jindry: „Výtvarné umění Františka Bílka v liturgickém prostoru“. To vše 22. dubna 2022 v kostele sv. Václava na Zderaze – Resslova 6, Praha – Nové Město. Začátek 16.00, konec zhruba v 19.00.

Program pátečního večera nechá doznít sváteční velikonoční náladu: 16:00 Vernisáž fotografií – Kostel sv. Václava Na Zderaze očima studentů U3V 17:00 Koncert uvedený slovem místní farářky o Geniu loci kostela sv. Václava Na Zderaze 18:00 Přednáška – Výtvarné umění Františka Bílka v liturgickém prostoru Koncertem a vzpomínkou na Františka Bílka (1872–1941), našeho předního architekta, sochaře, grafika a symbolisty, skládáme poklonu jeho umění i filozofii mystické jednoty světa. Nejucelenější soubor jeho chrámového interiéru se nachází právě v kostele sv. Václava Na Zderaze a vytváří zde společně s historií kostela dechberoucí Genius loci: Kristus na kříži se strukturou stromu odkazuje na symboliku Stromu života, propojuje Krista ukřižovaného se vzkříšeným a pojímá jej jako vítěze. Dějinnou zkratku českého národa symbolizuje šest postav vyřezaných na bohoslužebném stole: praotec Čech, sv. Ludmila se sv. Václavem, Jan Hus, Jan Žižka a Jan Amos Komenský. Prostý stůl husitské táborové bohoslužby symbolizuje dřevo, ze kterého je celý soubor vytesán. Dřevěné svícny znázorňující ruce symbolizují drama pádu a vykoupení člověka: menší svícen v podobě ruky držící jablko obtočené hadem, větší svícen v podobě sepjatých rukou přijímajících spásu ze dřeva kříže a Stromu života. Na postranicích lavic motivy rostlin a zvířat symbolizují rajskou zahradu a harmonii člověka s přírodou. Varhanní koncert proto doplní i přednáška o díle Františka Bílka a vernisáž rozostřených fotografií tohoto kostela. O uměleckých skvostech Františka Bílka bude hovořit a demonstrovat vše na ukázkách PhDr. Martin Jindra, působící v Ústavu pro studium totalitních režimů a dlouhodobě se zabývající životem a dílem Františka Bílka a jeho rodiny, o nichž vydal několik publikací. Téma symboliky propojuje i specifická „unfocused“ technologie fotografií, které jsou v kostele vystaveny. V rámci našeho večera proběhne slavnostní vernisáž této výstavy s názvem Kostel sv. Václava Na Zderaze očima studentů U3V, tedy Univerzity třetího věku při VŠE v Praze a jejich pedagoga MgA. Ladislava Hovorky, který tuto technologii vynalezl a používá ve své umělecké tvorbě. Před samotným koncertem představí historii kostela a jeho genius loci místní farářka Mgr. Emanuela Blažková. Na koncertu pak v podání varhaníka Tomáše Pindóra a sopranistky Liany Sass zazní skladby J. B. Foerstera, A. Dvořáka, P. Mascagniho, G. Verdiho a G. Pucciniho. Celý program bude proložený varhanními improvizacemi na písně z kancionálu Církve československé husitské.

Přílohy:

pdfGenius loci a Musica loci kostela sv. Václava na ZderazeOldřich Nováček publikováno: 20.04.2022 02:17 zobrazeno: 302x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus