WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Velikonocích

Jako novorozené děti Boží mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku. Aleluja. (1. Petrův 2,2)

První čtení: Skutky 5, 27-32

Tužby velikonoční (I)

2. Za milost setkání s Kristem vzkříšeným a oslaveným, modleme se k Hospodinu.

3. Za požehnané stolování s naším Pánem věčně živým, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Nebeský Otče, dopřej nám, abychom památku zmrtvýchvstání tvého Syna oslavili duchovní obnovou svých životů! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 1,4-8

Evangelium: Jan 20,19-31

Verše k obětování: Jób 42,4-5

Verš k požehnání: Jan 20,27

Modlitba k požehnání: Nebeský Otče, dej, ať svátost večeře Páně, jíž nás obdarováváš v tento požehnaný velikonoční čas, nám v přítomnosti i budoucnosti poslouží jako pravý pokrm a nápoj pro duši! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 146, 251, 258, 260Josefína Hudcová publikováno: 20.04.2022 04:21 zobrazeno: 248x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus