WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – leden až březen 2022

1. 1. 2022  Novoroční ekumenická slavnost v kostele Krista Spasitele v Praze – Barrandově 

3. 1. 2022  Jednání s ředitelkou Husitské diakonie CČSH

4. 1. 2022  Setkání s ředitelkou Galerie hl. m. Prahy

5. 1. 2022  Příprava duchovně-kulturního setkání k 430. výročí narození Jana Amose Komenského

8. 1. 2022  Prezidium ústřední rady

8. 1. 2022  Bohoslužba k 102. výročí CČSH v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze 1 – Starém Městě

12. 1. 2022 Bohoslužba k 102. výročí církve ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

12. 1. 2022 Referát na konferenci duchovních a kazatelů z vikariátů královéhradecké diecéze

13. 1. 2022 Příprava duchovně-kulturního setkání k 430. výročí narození Jana Amose Komenského

17. 1. 2022 Ekumenická bohoslužba teologických fakult v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Nové Město

20. 1. 2022 Setkání liturgistů na Evangelické teologické fakultě UK v Praze

24. 1. 2022 Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 – Dejvicích

26. 1. 2022 Konference v gotické síni jihlavské radnice s názvem Iglavia historica – arcana compactatorum - 560 let od ukončení platnosti Basilejských kompaktát (31. 3. 1462)

26. 1. 2022 Zahájení výstavy „Od kompaktát k reformaci. Jihlava v letech 1436-1567“ v prostorách městského muzea v Jihlavě

27. 1. 2022 Biskupská rada v Mirovicích

6. 2. 2022  Bohoslužba v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

15. 2. 2022 Schůze řídícího výboru Ekumenické rady církví

19. 2. 2022  Odhalení pamětní desky k 600. výročí šachty Tábor 1419-1421 – místa hromadných poprav husitů v Kutné Hoře

21. 2. 2022 Slavnostní otevření a žehnání nové kaple Husitské teologické fakulty v Praze 4

23. 2. 2022 Zasedání vědecké rady HTF UK

24. 2. 2022 Biskupská rada v Brně

25. 2. 2022 Pietní shromáždění u pamětní desky Senátu PČR v horní části Nerudovy ulice u příležitosti 74. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948

27. 2. 2022 Bohoslužba a účast na shromáždění Náboženské obce v Praze 2 – Novém Městě

28. 2. 2022 Setkání pracovního týmu k publikaci J. A. Komenský ve sborech CČSH a k přípravě duchovně-kulturního setkání k 430. výročí narození Jana Amose Komenského

1. 3. 2022  Bohoslužba s uvedením do služby biskupa pražské diecéze na třetí funkční období doc. Davida Tonzara v kostele sv. Mikuláše v Praze 1 – Starém Městě

2. 3. 2022  Kázání při studentské bohoslužbě na Popeleční středu v Husově sboru v Praze 10 – na Vinohradech

3. 3. 2022 Slavnostní shromáždění u příležitosti inaugurace rektorky UK prof. Mileny Králíčkové ve Velké aule Karolina v Praze

5. 3. 2022 Přednášky pro studenty HITS v Mostě

6. 3. 2022  Bohoslužba v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích  k připomínce 172. výročí narození Tomáše G. Masaryka a položení květiny u pomníku T. G. Masaryka na Bachmačském náměstí v Praze 6 – Dejvicích

7. 3. 2022  Uctění památky T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech

9. 3. 2022  Přednášky pro studenty HITS

12. 3. 2022 Zasedání ústřední rady

12. 3. 2022 Vzpomínková akce k 600. výročí úmrtí kněze Jana Želivského u pamětní desky a bohoslužba slova v kostele sv. Václava na Zderaze v Praze 2 –Nové Město

14. 3. 2022 Postní bohoslužba v ústředí církve

14. 3. 2022 Setkání metodiků výuky náboženství CČSH

14. 3. 2022 Mše sv. u příležitosti 9. výročí zvolení Svatého otce Františka na Petrův stolec a u příležitosti ukončení své diplomatické mise v ČR Charlese D. Balvo v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě

15. 3. 2022 Přednáška na téma „Jan Amos Komenský a jeho vztah k vlasti a národu“ v rámci cyklu „Večery Na Sboře“ pořádané Městskou knihovnou A. Marka a Ochranovským sborem při ČCE v Turnově    

18. 3. 2022 Hospodářská komise

20. 3. 2022 Bohoslužba u příležitosti 430. výročí narození J. A. K. ve Sboru J. A. Komenského v Čachovicích

21. 3. 2022 Příprava duchovně-kulturního setkání k 430. výročí narození Jana Amose Komenského

21. 3. 2022  Rozloučení s panem Milošem Davidem v kostele v Praze 6 - Dejvicích

21. 3. 2022  Přednáška o J. A. Komenském „Životní a duchovní pouť Jana Amose Komenského“ věnovaná 430. výročí jeho narození v náboženské obci Řevnice

23. 3. 2022 Videokonference s kaplany CČSH ve specifických službách v armádě, věznicích a nemocnicích

24. 3. 2022 Biskupská rada v Olomouci 

25. 3. 2022 Slavnostní položení věnce na počest 430. výročí narození Jana Amose Komenského před vchodem Národního pedagogického muzea ve Valdštejnské ulici v Praze

26. 3. 2022  Slavnostní setkání a projev u památníku Jana Žižky v Sudoměři u příležitosti 602. výročí bitvy

28. 3. 2022  Rozloučení se zesnulou farářkou ses. Mgr. Petrou Vítkovou v Husově sboru v Brně

30. 3. 2022 Jednání s ředitelkou projektu „Svatá Ludmila 1100 let“ panem starostou obce Tetína

31. 3. 2022 Duchovně-kulturní setkání k výročí J. A. Komenského pořádané ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem Jana Amose Komenského v Praze
Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 25.04.2022 01:50 zobrazeno: 391x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus