WebArchiv - archiv českého webu

Modlitby ke Dni Země 2022

Modlitba za vláhu a rostliny

Bože, vzdáváme ti díky, čest a chválu za tvé stvořitelské dílo. Tvým moudrým záměrem je koloběh vody v přírodě. Bože, ty vysíláš prameny z hor a kolem potoků a řek tvoříš místa života a rostoucí zeleně. Sesíláš déšť na louky a pole, abychom ze země získávali potravu. Bez vody nemohou růst rostliny a zelenat se naše země. Prožíváme velké obavy z budoucnosti a lítost nad stavem a změnami, ke kterým na naší zemi dochází. Mnohé prameny vysychají nebo jsou znečištěny. Země je vyprahlá a v některých oblastech není dostatek tak potřebné vláhy.

Tvým stvořitelským záměrem je pestrost přírody, rozmanitost rostlin a barevnost vonících květin, aby od jara do podzimu zdobily tuto naši zemi. Ty jsi dal všemu přiměřený řád, aby život rostlin mohl být ve své křehkosti zachován a projevoval se bohatě v příznivých podmínkách a nezničil je ani spalující žár a ani mrazivý chlad.

Bože, pomoz nám, ať dokážeme projevovat větší ohleduplnost k tomuto řádu společenství přírody a nenarušujeme ho svým hříšným a sobeckým počínáním. Ať nepřispíváme stále více k jeho ohrožení, ničení a zániku, ale naopak napomáháme k rozvoji života tvého stvoření.

Vyslyš nás, když se k tobě obracíme jako k Otci všeho stvoření, i Otci nás všech, a prosíme tě, aby tvá vůle byla jako v nebi, tak i na zemi a projevovala se v plnosti života: Otče náš…

 

Modlitba při zalévání stromů ve Farského sadu ve Škodějově

„Každý dobrý strom dává dobré ovoce.“ Mt 7,17  

Bože, v těchto místech žil tvůj služebník a náš bratr Karel Farský. Zde ve své rodině uprostřed přírody prožíval své dětství. Zde v sadu česal ovoce z ovocných stromů, které se v těchto horských podmínkách mohou ujmout a mohou zde růst. Děkujeme ti, že ve svém životě přinesl mnohé dobré ovoce ze své víry. K jeho připomínce jsme zasadili tyto ovocné stromy s prosbou, abys jejich růstu požehnal a mohli zde kvést a časem vydávaly své plody. Bože, prosíme tě, abychom také my mohli nést dobré ovoce z Ducha Kristova a sytili se vláhou z jeho věčných zdrojů. Amen.

 

Modlitba při zalévání borovice J. A. Komenského

Bože, tvůj svědek a služebník Jan Amos Komenský dokázal v přírodě poznávat tvé dílo. Z přírody se učil a podle jejích zásad se snažil učit druhé, zvláště mladé lidi. Zasadili jsme k jeho památce tuto borovici. Stojí v místech, kde vane někdy velmi silný vítr. Tak jako víra Jana Amose musela odolávat a čelit silným větrům v nepřízni doby. Ve východních Čechách a v Krkonoších trávil Jan Amos Komenský poslední chvíle pobytu ve své vlasti, ke které ho poutal celoživotní vřelý vztah. Prosíme, Pane, požehnej naší zemi, dej nám obstát v čase všech těžkých zkoušek, požehnej svému lidu víry a všem, kteří podle Jana Amose usilují o pravé bratrství, společenství porozumění, spravedlivý mír a pokoj. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 25.04.2022 01:54 zobrazeno: 166x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus