WebArchiv - archiv českého webu

Prosba za víru, lásku a naději s J. A. Komenským

Bože, ty jsi pramenem veškerého života, studnice moudrosti, střed všeho a hlubina bezpečí!

Připomínáme si s vděčností svého svědka Jana Amose Komenského, který věřil v tebe a tvého Syna Ježíše a byl osvícen světlem tvého Ducha milosti. Po celý svůj život projevoval svoji víru, která ho nesla ve všech zkouškách, a vydával mnohé ovoce svým prospěšným dílem. Myslíme na jeho lásku k tobě, Bože, ke tvé církvi, k vlasti, k lidem a zvláště k mladé generaci, kterou vedl k úctě, poznání světa a správné orientaci v něm. Myslíme na jeho naději, kterou neztrácel ani v těch nejtěžších chvílích, které prožíval se svou církví a svým národem. Doufal, že po temném čase přijde jas světla a osvícení, kdy lidstvo bude vyvedeno z labyrintů klamu a nenávisti a bude přivedeno k obnově pravé lidskosti v Kristu. Ať dokážeme i dnes čerpat z odkazu Jana Amose Komenského a toužíme po darech tvého Ducha, které se projevovaly na jeho životě. Prosíme, dávej nám hlubší víru, která se vykazuje ovocem duchovního poznání a vytrvalým uskutečňováním dobra. Prosíme, dávej nám lásku, která vidí tvůj obraz v našich bližních. Prosíme, dávej nám naději, která povzbudí a posílí nás i druhé a ukáže nám všem cestu ke tvému království spravedlnosti, smíření, harmonie a pokoje.

Bože, svrchovaný a nejvyšší, tobě náleží chvála, úcta a čest od věků na věky. Amen.

 

Duben 2022  Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 26.04.2022 05:05 zobrazeno: 147x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus