WebArchiv - archiv českého webu

Předání Bible národu – nadčasový odkaz Jednoty bratrské

Projev u pomníku J. A. Blahoslava v Přerově během Pouti za J. A. Komenským

Sestry a bratři, během naší pouti po stopách Jana Amose Komenského se zastavujeme u památníku Jana Blahoslava, který je další významnou osobností Jednoty bratrské.

Na soše Jana Blahoslava od umělce Františka Bílka upoutá na první pohled „kniha v rukou“, kterou je Bible – Písmo svaté. Je to centrum celého pomníku. V tomto gestu předání Knihy knih je shrnut a obsažen celý zásadní a nadčasový odkaz Jednoty bratrské pro náš národ.

Jan Blahoslav a Jan Amos Komenský – dva muži, kteří žili každý v jiné době. Ale přesto je mnohé spojuje. Tím je i moravské město Přerov. Blahoslav se zde narodil, Komenský zde studoval i působil. Oba náleželi k Jednotě bratrské. Oba byli biskupové – pastýři této církve.

Oba se soustředili na Boží Slovo – Bibli. V tom navazovali na Jana Husa a husitskou reformaci, ve které má Jednota bratrská svůj duchovní a historický původ. Právě v husitství byla Bible důležitým pravidlem víry a byla překládána do češtiny. Jan Blahoslav biblické texty překládal z řečtiny do češtiny, tak aby Boží slovo měli věřící – členové Jednoty bratrské – ve srozumitelném jazyce. Komenský vytvořil pro ně Manuálník – příručku pro čtení a seznamování se s Biblí.

Oba byli kazatelé Slova. Blahoslav napsal spisy „Ctnosti kazatelů“ a „Vady kazatelů“ a Komenský příručku s názvem „Zpráva o umění kazatelském“.

Oba také převáděli biblické texty do textů písní. Blahoslav se věnoval kancionálům – zpěvníkům a Komenský vydal Amsterdamský kancionál. Oba byli ovlivněni humanismem. Oba usilovali o vzdělanost a přitom ve výchově člověka od jeho dětství má právě důležitou roli Bible a její poselství.

Komenského spisy jsou plné biblických citátů. Bez znalosti Bible těžko můžeme porozumět Komenského myšlení a snahám pedagogickým a všenápravným. Jeden z odkazů v jeho známém Šesteru ze spisu Kšaft umírající matky Jednoty bratrské je předání Bible svaté národu. Tato socha a postava s Biblí v rukou nám může připomínat i Jana Amose Komenského a jeho odkaz, jak je vyjádřen právě v Šesteru. Blahoslav i Komenský zde splývají a sdělují nám stejné.

Jestliže si dnes během této pouti Církve československé husitské do Přerova připomínáme Jana Amose Komenského i Jana Blahoslava, tak především jako služebníky Božího slova. Toto živé Slovo se snažili předat druhým – ve svých textech, kázáních i písních.

Komenský však hovořil o třech knihách k poznání moudrosti. První knihou je příroda, druhou knihou je lidské nitro a třetí knihou právě Písmo svaté. Ve spise Cesta Světla Komenský píše: „Kéž by všichni brali do rukou také třetí knihu, prohlíželi ji očima a nosili v srdci.“

Děkuji vám všem, kteří se účastníte této poutě a je pro vás cenný odkaz Jana Amose Komenského, Jednoty bratrské a české reformace. Kéž vás světlo Božího slova provází na vašich cestách!

 

Duben L. P. 2022Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.05.2022 12:03 zobrazeno: 200x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus