WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle po Velikonocích

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost. Aleluja! (Žalm 98,1.2)

První čtení: Skutky 11,1-18

Tužby velikonoční (II):

2. Za naši věrnost Kristu osvobozujícímu od hříchu, zla a smrti, modleme se k Hospodinu.

3. Za nebeská obdarování a dokonalé dary milosti Boží, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Nebeský Otče, ty žehnáš svým věrným, aby byli jednotní ve slovech i činech. Dej, ať si zamilujeme tvá přikázání a toužíme po tom, co nám zaslibuješ! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 21,1-6

Evangelium: Jan 13,31-35

Verš k obětování: Žalm 145,3

Verš k požehnání: Jan 13,34

Modlitba k požehnání: Nebeský Otče, přispěj nám, abychom tvou milostí, již jsme od tebe nezaslouženě přijali, byli očištěni od hříchů a ochráněni před každým pokušením! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 58, 99, 103, 110, 162, 293Josefína Hudcová publikováno: 10.05.2022 02:27 zobrazeno: 213x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus