WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za diakonii církve a solidaritu mezi lidmi

„V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“ Žd 6,9-10

Bože, ty jsi nám v Kristu dal poznat příklad služby konané z lásky k druhým.

Děkujeme ti za všechny, kteří se podílejí na práci charity a diakonie i sociální pomoci.

Děkujeme ti za jednotlivá střediska Husitské diakonie a jejich aktivity k dobru, prospěchu a radosti druhých.

Děkujeme ti za středisko „Domeček“ v Trhových Svinech, za všechny aktivity, za vedení a společenství scházející se pod jeho střechou.

Prosíme tě, obnovuj, Bože, živou víru své církve, dávej nám charisma služby potřebným a posiluj nás v trpělivém přístupu ke každému člověku, neboť neseme tvůj obraz.

Prosíme tě, aby solidarita a soucit mezi lidmi převažovaly nad zlými úmysly a projevy nepřátelství. Myslíme na uprchlíky před válkou na Ukrajině, aby se mohli setkávat s bratrskou podporou a účinnou pomocí. Bože, dávej nám světlo poznání, uváděj nás na pravou cestu, když z ní scházíme, neopouštěj nás – svůj lid. Obnovuj nás svým životadárným a posvěcujícím Duchem a provázej svým požehnáním každé dobré dílo konané ke tvé cti a slávě. Amen.

 

Květen L. P. 2022     Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 23.05.2022 05:47 zobrazeno: 129x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus