WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za kaplany v armádě, věznicích a nemocnicích s prosbou o požehnání pro jejich službu

„Kdo se ujímá duší, je moudrý.“ Př 11,30

Bože, náš věčný a milosrdný Otče, ty jsi nám ve svém Synu Ježíšovi dal poznat, jak ti záleží na každém člověku. Neopouštíš nás ani v situacích, kdy jsme vystaveni ohrožení a nebezpečí, kdy se nacházíme v uzavřenosti a osamocenosti nebo v nemoci a bolestech těla i duše.

Přišel jsi na naši zemi, abys nám ukázal cestu k pravému pokoji lidských srdcí, abys nám dal naději na důstojný život ve svobodě od zla, abys nám v nemoci daroval uzdravení nebo úlevu a hluboký pokoj, abys zahnal chmury a temné myšlenky a prostoupil nás světlem víry ve tvé blízkosti a stálé přítomnosti.

Děkujeme ti za službu kaplanů a kaplanek, kteří vstupují po příkladu Ježíše do světa plného nepokoje a nebezpečí, do prostředí zatíženého lidským proviněním i úzkostmi z nemocí a smrti.

Děkujeme ti za všechny, kteří zaslechli povolání k této službě, ať již jako ti, kteří doprovázejí vojáky nebo přicházejí do věznic a nemocnic.

Děkujeme ti, že tato služba všem lidem může být konána ve vzájemné spolupráci církví a křesťanů. Veď nás k jednotě v podstatném a naše rozdíly ať dokážeme překlenout vzájemným respektem a posilněni výhledem k budoucnosti, kdy bude jedno stádo a jeden Pastýř.

Prosíme, žehnej službě všech, kteří se ujímají pastorační péčí duší a přistupují s respektem k druhým lidem, ať se nacházejí v jakékoliv situaci.

Posiluj, Bože, kaplany a kaplanky svým Duchem moudrosti a lásky. Uschopňuj je k trpělivému naslouchání a vnímavosti k potřebám druhých. Povzbuzuj je v odhodlání nést dobro druhým lidem ze zdrojů Kristova evangelia.

Bůh Otec ať vám žehná a je vaší stálou oporou!

Ať (+) Kristův pokoj naplňuje vaši mysl i srdce!

Ať Boží Duch sestupující shůry je s vámi, vede vás a posiluje vás ve vaší službě druhým!

Amen.

 

Květen 2022 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 24.05.2022 10:45 zobrazeno: 138x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus