WebArchiv - archiv českého webu

Chvalozpěv ve svátek Oslavení Páně

„Ten, který sestoupil, je tentýž, který také vystoupil nad všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.“ Ef 4,10

Bože, plný milosti a věčné slávy! Chválíme tě za to, že tvůj Syn Ježíš Kristus a náš Spasitel, který sestoupil kvůli nám do nejhlubšího ponížení, vystoupil nad nebesa a byl tebou vyvýšen a oslaven. Ten, který byl ve světě potupen a naším hříchem znevážen, vstoupil do tvé slávy a je oslaven v tobě navěky.

Děkujeme ti, že v něm bylo obnoveno a povýšeno i naše lidství. Děkujeme ti, že tomuto nejpokornějšímu Služebníku, našemu vítěznému Beránkovi, je dána vláda a moc nade vším, nad celým světem i všemi pozemskými vládci, aby jednou zbavil moci ty, kteří své vládnutí zneužívají a své postavení užívají k oslavení sebe, a ne k oslavě tvé.

Dej, ať dokážeme pozvedat svůj zrak víry od pozemských věcí vzhůru, hledět s nadějí k tobě, který jsi nad námi.

Dej, aby moc a vítězná síla tvé lásky v Kristu se projevovala už nyní v našem světě skrze tvou církev, skrze každého z nás.

Se zástupem tvých svědků i celým tvým stvořením, které chválí tvoji slávu, vzdáváme ti čest a voláme:

Svatý, svatý, svatý …

 

Květen 2022Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 28.05.2022 11:09 zobrazeno: 146x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus