WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle po svatém Duchu

Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí. (Žalm 47,2-3)

První čtení: 1. Královská 19,15-16.19-21

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom opravdovostí své víry naplňovali svůj život ve svaté církvi Kristově, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli vděčni za to, že víme, komu jsme uvěřili, a za slovo Boží se nikdy nestyděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, tobě patří nebe i země a od tebe pochází vše dobré. Prosíme tě, uděl nám ducha pravé zbožnosti, aby oživil to, co je v nás dobrého, a zachoval to pro věčnost! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Galatským 5,1.13-25 Evangelium: Lukáš 9,51-62

Verše k obětování: Žalm 16,1-2

Verše k požehnání: Lukáš 9,56.60

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, chválíme tě, že mezi námi rozděluješ poklady své milosti. Pozvedni nás do nového života a učiň z nás ochotné nositele radostné zvěsti tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 75, 77, 87, 104, 143, 294, 303Josefína Hudcová publikováno: 23.06.2022 10:18 zobrazeno: 329x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus