WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba se vzpomenutím na J. A. Komenského na Růžovém paloučku u Trutnova

Bože, který jsi plnost plností, počátek i závěr všeho. Ve své moudrosti jsi nepostižitelný a ve svých záměrech nevystižitelný. Tvoji moc a velikost nelze obsáhnout (Ž 147,5).

Děkuji ti, že jsi poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nám pomohl v našem lidském bloudění, vyváděl nás z marných labyrintů a ukázal nám znovu cestu k tobě a ke tvému světlu moudrosti

Děkujeme ti za tvého svědka Jana Amose Komenského, kterého jsi vedl světlem své moudrosti. Myslíme na celý jeho život prostoupený utrpením i nezdolnou nadějí. Připomínáme si jeho hlubokou víru, pastýřské nasazení pro pronásledovanou a zanikající církev Jednotu bratrskou a jeho lásku k národu i k celému lidstvu.

Myslíme na něho právě v místech, kde opouštěl svoji vlast. Děkujeme ti za svoji vlast, kterou jsi daroval našim předkům a svěřil jsi ji také nám. Naši předkové v této zemi obdělávali svá pole, budovali své příbytky, ale i chrámy, školy a další stavby. Vlast bránili a mnozí ji také v časech nesvobody a útlaku opouštěli.

Myslíme na ty, kteří i v dnešním světě opouštějí svoji vlast a svou zemi, když prchají před válkou.

Děkuji ti za všechny, kteří pomáhají lidem v těžkém údělu i dnes.

Děkuji ti, že Jan Amos nalezl pohostinnost a podporu v jiných zemích Evropy.

Děkuji, že Jan Amos Komenský mohl vykonat mnoho dobrého pro svůj národ i pro celé lidstvo.

Veď národy k překonání nepřátelství, k porozumění a životu v míru. Dopřej, aby v čele států byli osvícení lidé, kteří budou hledat a uplatňovat hodnoty řádu tvého království. Veď nás křesťany k jednotě a svědectví víry, lásky a naděje, jak o to usiloval tvůj svědek v našem národě Jan Amos.

Tobě, Bože, náleží chvála na věky! Amen.

 

Červen 2022 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 30.06.2022 08:34 zobrazeno: 139x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus