WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle po svatém Duchu

 

Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel. Ty sám vynes nade mnou rozsudek;

tvoje oči vidí, kde je právo.                                                                                  (Žalm 17, 8.2)

 

První čtení: Deuteronomium 30,9-14

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom opravdovostí své víry naplňovali svůj život ve svaté církvi Kristově,

modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli vděčni za to, že víme, komu jsme uvěřili, a za slovo Boží se nikdy

nestyděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, prosíme tě, daruj nám duši tichou a pokornou, abychom rozjímali o všem, co je správné, a s přispěním tvé milosti uváděli dobré myšlenky ve skutek! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Koloským 1,1-14

Evangelium: Lukáš 10,25-37

Verše k obětování: Žalm 25,4-5

Verše k požehnání: Lukáš 10,27.28

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nám ve svátosti večeře Páně dáváš okoušet chléb a kalich tvého přicházejícího království. Pomoz nám růst ve víře, naději a lásce, abychom do tvého království ukazovali cestu svým bližním!Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 21, 39, 115, 147, 148, 152, 194, 200

 

 Klára Matoušová publikováno: 05.07.2022 01:11 zobrazeno: 503x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus