WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle po svatém Duchu

Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu. (Žalm 15, 1.2)

První čtení: Genesis 18, 1-10

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Abychom širokou cestu hříchu opustili a na úzkou cestu života v Kristu vstoupili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom okolnímu světu v nouzi a mravní bídě duchovně i hmotně pomáhali, modleme se k Hospodinu.


Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, nauč nás vážit si tvého milosrdenství, které nám na každý den projevuješ, a pomoz nám usilovat o to, co je ve shodě s tvou vůlí! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Koloským 1, 15-28 

Evangelium: Lukáš 10, 38-42 

Verše k obětování: Žalm 54, 8-9

Verš k požehnání: Lukáš 8, 15

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, když nás posilňuješ svým slovem a svátostmi, dej, aby celý náš život byl obětí, jejíž vůně je tobě příjemná! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Vhodné písně: 86, 89, 110, 183, 192, 290, 296, 308Klára Matoušová publikováno: 14.07.2022 09:52 zobrazeno: 201x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus