WebArchiv - archiv českého webu

8. neděle po sv. Duchu

Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

                                                                                                                                   (Žalm 33, 20-22)

První čtení: Kazatel 1, 2.12-14; 2, 18-23

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Abychom širokou cestu hříchu opustili a na úzkou cestu života v Kristu vstoupili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom okolnímu světu v nouzi a mravní bídě duchovně i hmotně pomáhali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, ty jsi natolik dobrý, že se smíme k tobě utíkat, i když si pro naše hříchy zasluhujeme spíše trest než milost. Prosíme tě, odpusť nám vše, z čeho nás obviňuje svědomí, a veď nás k nápravě! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Koloským 3, 1-11 

Evangelium: Lukáš 12, 13-21

Verše k obětování: Exodus 24, 4-5 

Verše k požehnání: Žalm 49, 6-7.16

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dej, ať tvá milost, kterou jsme ve svátosti večeře Páně přijali, je nám povzbuzením pro duši i tělo, abychom uzdraveni na duši i na těle chválili a oslavovali jméno Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 25, 31, 60, 70, 75, 84, 288, 289Klára Matoušová publikováno: 27.07.2022 01:06 zobrazeno: 350x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus