WebArchiv - archiv českého webu

10. neděle po svatém Duchu

Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody!                      (Žalm 82,8)

První čtení: Jeremjáš 23,23-29

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v boji s pokušením a hříchem u Pána církve pomoc hledali a nalézali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli uzdraveni z duchovní slepoty a moci Boží se otevřeli, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, dej, ať pochopíme, v čem spočívá pravá víra, naděje a láska, abychom kráčeli cestou tvého Syna!

O sviť nás, Bože, svým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 11,29-12, 2

Evangelium: Lukáš 12,49-57

Verše k obětování: Žalm 95,1-2a

Verš k požehnání: 1 Te 5,19-21

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, prosíme tě, spolu se svátostí chleba a kalicha nás obdaruj duchem stálosti,

abychom setrvali v dobrém díle a zůstali věrni zákonu tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 40, 86, 145, 165, 171, 297Klára Matoušová publikováno: 11.08.2022 11:45 zobrazeno: 318x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus