WebArchiv - archiv českého webu

11. neděle po svatém Duchu

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost.

                                                                                                                                                    (Žalm 92,2-3)

První čtení: Izajáš 58,9b-14

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v boji s pokušením a hříchem u Pána církve pomoc hledali a nalézali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli uzdraveni z duchovní slepoty a moci Boží se otevřeli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, ve své milosti ustavičně ochraňuj svou církev, odvracej od nás všecko škodlivé

a přiváděj nás ke všemu, co je spasitelné a tobě milé! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem,

ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 12,18-29

Evangelium: Lukáš 13,10-17

Verše k obětování: Žalm 46,8-9

Verše k požehnání (varianta I): Marek 2,27-28, (varianta II): Jan 14,6

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, zjev na nás uzdravující moc své lásky a veď nás, abychom posvěceni tvým slovem a svátostmi

tobě sloužili ve všem, co děláme! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Klára Matoušová publikováno: 16.08.2022 02:02 zobrazeno: 340x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus