WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – květen až červenec 2022

2.-3. 5. 2022 Účast na synodě duchovních pražské diecéze v Nesuchyni u Rakovníka

5. 5. 2022 Setkání se zástupci Saské evangelické církve

7. 5. 2022 Pietní vzpomínka na oběti 2. světové války a uctění památky obětí 1. odboje na Olšanských hřbitovech v Praze

8. 5. 2022 Účast a promluva na pietním aktu k uctění památky romských obětí v Letech u Písku

10. 5. 2022 Valné shromáždění České biblické společnosti

11. 5. 2022 Účast na synodě duchovních královéhradecké diecéze v Hradci Králové

12. 5. 2022 Setkání s pracovníky tiskového odboru

14. 5. 2022 Jednání rozšířeného prezidia Ústřední rady

18. 5. 2022 Účast na zasedání Rady spolku „Svatá Ludmila“

19. 5. 2022 Přednáška dr. Markéty Pánkové a koncert v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze

21. 5. 2022 Slavnostní bohoslužba a setkání u příležitosti 30. výročí vzniku Domečku – střediska Husitské diakonie v Trhových Svinech,

24. 5. 2022 Setkání s kaplany CČSH ve specifických službách

24. 5. 2022 Natáčení rozhovoru k pořadu „Cesty víry“

25. 5. 2022 Vědecká rada HTF UK

25. 5. 2022 Studentská bohoslužba v Husově sboru v Praze10 - Vinohradech k zakončení letního semestru

26. 5. 2022 Biskupská rada v Praze

30. 5. 2022 Církevní zkušební komise

31. 5. 2022 Inaugurace nového děkana Evangelické teologické fakulty UK TF UK doc. Jana Roskovce ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze      

1. 6. 2022 Slavnostní zahájení stavby zvonohry ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

2. 6. 2022 Příprava ke svátosti biřmování

4. 6. 2022 Bohoslužba u příležitosti 85. výročí otevření Sboru krále Jiřího v Poděbradech

5. 6. 2022 Svatodušní bohoslužba s udělením svátosti biřmování v Husově sboru v Praze - Dejvicích

5. 6. 2022 Účast na svatodušní bohoslužbě v Betlémské kapli v Praze s kněžským svěcením a s připomenutím 50. narozenin br. biskupa doc. Davida Tonzara

6. 6. 2022 Účast na synodě duchovních olomoucké diecéze v Bystřici pod Hostýnem

7. – 8. 6. 2022 Účast na synodě duchovních brněnské diecéze ve Vranově u Brna

11. 6. 2022 Poutní bohoslužba ve Škodějově k 95. výročí úmrtí dr. Karla Farského

12. 6. 2022 Mše a pietní akt k 80. výročí vyhlazení obce Lidice

13. 6. 2022 Bohoslužba se vzpomínkou na patriarchy v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

15. 6. 2022 Zahradní slavnost u příležitosti 50. narozenin bratra biskupa doc. Davida Tonzara na pražské diecézi v Tišině v Praze 6

15. 6. 2022 Zkoušky studentů na Husově institutu teologických studií

17. 6. 2022 Ústřední rada

18. 6. 2022 Církevní zastupitelstvo

19. 6. 2022 Pietní akt v obci Ležáky

22. 6. 2022 Zkoušení studentů na Husově institutu teologických studií

23. 6. 2022 Panelová diskuse pořádaná Fontes Rerum

24. 6. 2022 Cestománie na téma funkcionalismus v NO Praha 6 – Dejvice

25. 6. 2022 Pouť na Sázavě s bohoslužbou ve Sboru opata Prokopa

26. 6. 2022 Bohoslužba pod širým nebem na Růžovém paloučku u obce Černá Voda u Žacléře

27. 6. 2022 Setkání komise pro výběr redaktora týdeníku Český zápas

27. 6. 2022 Církevní zkušební komise

29. 6. 2022 Řídící výbor Ekumenické rady církví

2. 7. 2022 Účast na intronizaci nového pražského arcibiskupa Jana Graubnerav katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

5. 7. 2022 Festival duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 – Starém Městě

6. 7. 2022 Slavnostní bohoslužba v Betlémské kapli v Praze

6. 7. 2022 Účast na koncertě souboru Hradišťan Jiřího Pavlici v Centru Mistra Jana Husa v Husinci       

8. 7. 2022 Pohřební rozloučení s br. farářem Mgr. Ervínem Kukuczkou v Husově sboru v Žamberku

18. – 29. 7. 2022 dovolená

30. 7. 2022 Pohřební rozloučení s br. Ing. Otakarem Šmídem v Husově sboru v Jílovému PrahyTomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 17.08.2022 09:31 zobrazeno: 158x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus