WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav synodě Plzeňské diecéze Církve československé husitské

Vážený bratře biskupe Filipe, vážené sestry a vážení bratři, kteří se setkáváte v tomto čase jako duchovní a kazatelé v Kristově jménu v rámci své synody!

V loňském roce jsem mohl určitý čas s vámi na synodě být. Z důvodu jiných úkolů se však vaší letošní synody osobně účastnit nemohu. Oslovuji vás proto alespoň prostřednictvím tohoto písemného pozdravu a přání.

V letošním roce jsem navštívil synody diecézí – pražské, královéhradecké, olomoucké i brněnské. Synoda je důležitá pro posílení vzájemných bratrských vztahů i vědomí našeho společného poslání daného církvi Ježíšem Kristem - jejím Učitelem, pravým Knězem a dobrým Pastýřem.

Přeji vám světlo Kristovy blízkosti a jeho posilu pro vaši službu evangeliem a pastorační péči k utváření živého bratrského společenství naší Církve československé husitské, aby tak mohla naplňovat své poslání také v této velmi obtížné a těžko předvídatelné době.

Nechť vás Bůh zahrnuje veškerou moudrostí a prozíravostí (Ef 1,8) i potřebnou střízlivostí (Ř 12,3) a posílí vás ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli (Žd 13,21).

 

V den svátku Jana Křtitele

Dne 24. června L. P. 2022

 

                                                                               Tomáš Butta

                                                                             bratr patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 17.08.2022 09:33 zobrazeno: 135x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus