WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba v den svátku Marie matky Páně

Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli.“ L 1,46-47  

Bože, děkujeme ti za příklad izraelské dívky a milující matky Marie. Ona věřila v tebe a chválila tvé svaté jméno, neboť jsi svrchovaný Stvořitel – Pán vesmíru i dovršitel dějin v Ježíši Kristu. Projevuješ v něm svoji moc i své milosrdenství, které je věčné. Děkujeme ti, že Marie spolehla na tvé slovo a přijala tak úkol být matkou Spasitele – našeho Pána Ježíše Krista. Radovala se z jeho narození, když ho nosila v náruči. Sdílela s ním v jeho dospělosti nepochopení a utrpení spojené s jeho posláním skrze kříž vykoupit Izrael i celý lidský rod. Děkujeme, že v něm poznala i svého Vykupitele a spojila svůj život s Kristovou církví. V den, kdy si připomínáme ukončení její pozemské cesty, myslíme na ni s vděčností a úctou. Věříme, že došla dovršení a naplnění svého života ve tvém věčném království spojena trvale v lásce s Kristem – tvým Synem a naším Pánem i prvorozeným bratrem. Jeho modlitbou se k tobě takto obracíme: Otče náš…

 

Srpen 2022Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 18.08.2022 11:47 zobrazeno: 94x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus