WebArchiv - archiv českého webu

Děkovná modlitba za dar hudby na varhanickém kurzu

Bože,

chceme ti vzdát svůj dík za dar hudby, která nás povznáší k nebeským výšinám tvého Ducha, ale která vypovídá i o hlubině bolesti naší lidské duše. I tam je nablízku s námi tvá láska v Kristu.

Děkujeme ti za dar hudby, která spojuje mnoho různých hlasů v jeden společný hlas a z rozmanitosti tónu tvoří harmonii.

Děkujeme ti za zpěv a hudbu, které mohou být odpovědí na tvá mnohá dobrodiní, která nám prokazuješ.

Věčný zdroji dobra, světla a života!

Vždyť i tvůj Syn, tě, Otče, Pane nebes i země, velebil svým hlasem (Mt 11,25), žehnal a vzdával díky tvému jménu (Mk 14,22-23) a zpíval chvalozpěv ke tvé slávě se svými učedníky (Mk 14,26), když měl dovršit své dílo spásy, abys byl tak oslaven a tvůj Syn v tobě (J 17,1).

Ať tě dokážeme chválit z upřímné víry v chrámu svého srdce, ve společenství církve spojeni Kristovou láskou i s celým tvým stvořením, opřeni o naději, která je v tobě.

„Po všechny dny tě chci, Bože, dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy“ (Ž 145,2).

Amen.

 

Srpen 2022Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 18.08.2022 11:48 zobrazeno: 186x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus