WebArchiv - archiv českého webu

14. neděle po svatém Duchu

Vyslyš, Hospodine, modlitbu těch, kdo tebe prosí, ať poznají všichni na celé zemi, že ty jsi Hospodin, věčný Bůh.

                                                                                                                               (Sírachovec 36,16a.17)

První čtení: Exodus 32,1.7-14

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Za dar odvahy bojovat dobrý boj víry až do konce, modleme se k Hospodinu.

3. Za vytrvalost v našem duchovním zápasu se silami hříchu a zla, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, dej, abychom se nedrželi falešných jistot, které nám nabízí tento svět, nýbrž ve všem spoléhali na evangelium tvého Syna! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Timoteovi 1,12-17

Evangelium: Lukáš 15,1-10

Verš k obětování: Žalm 138,3

Verš k požehnání: 2. Korintským 5,19

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, posíleni tvými svatými dary vzdáváme ti chválu a vzýváme tvé milosrdenství, abys nás podle svého zaslíbení přivedl do chrámu života věčného! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 26, 36, 66, 78, 113, 163, 170Klára Matoušová publikováno: 14.09.2022 11:57 zobrazeno: 118x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus